Branch Transfer Form

Application Guide

  1. Pemohon hendaklah mengisi Borang dengan lengkap butir – butir yang diperlukan termasuk di perenggan A dan B.
  2. Setiap permohonan mesti disertakan dengan salinan kad pengenalan.
  3. Permohonan ini hendaklah melalui cawangan sekarang (lama) dan cawangan yang ingin dimasuki.
  4. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada Ketua Cawangan atau Ketua Wanita Cawangan atau Ketua Pemuda Cawangan atau Ketua Puteri Cawangan.
  5. Bagi Pertukaran Cawangan dalam Bahagian yang sama, borang mesti sampai ke PEJABAT UMNO BAHAGIAN pada atau sebelum 31 Disember tahun berkenaan.
  6. Bagi Pertukaran Cawangan ke Bahagian UMNO lain, borang mesti sampai ke IBU PEJABAT UMNO MALAYSIA pada atau sebelum 31 Disember tahun berkenaan.
  7. Ibu Pejabat UMNO Malaysia atau Pejabat UMNO Bahagian akan memaklumkan status permohonan kepada Cawangan atau pemohon.

UMNO - A Struggle

Membership

Join UMNO to help rebuild the nation ruined by the Pakatan Harapan government.