Form 9 (Rule 10)

Application Form

Borang 9 (Peraturan 10) perlu dikemukakan oleh setiap Negeri/Bahagian/Cawangan yang telah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) apabila selesai mengadakan mesyuarat tahunan.

Dokumen yang perlu dilampirkan bersama Borang 9 (Peraturan 10) ini ialah :

  • Borang 9 (Peraturan 10)
  • Minit mesyuarat semasa
  • Senarai AJK
  • Penyata Kewangan

Laporan Borang 9 (peraturan 10) ini perlu dikemukakan kepada Ibu Pejabat dalam tempoh 60 hari daripada tarikh ianya bersidang.

Setiap borang perlu ditandatangani asal oleh pemegang jawatan utama Negeri/Bahagian/Cawangan.

Jika ingin melihat contoh borang tersebut juga boleh di muat turun:

UMNO - A Struggle

Membership

Join UMNO to help rebuild the nation ruined by the Pakatan Harapan government.