Borang 9 (Peraturan 10)

Panduan Mengisi Borang

Borang 9 (Peraturan 10) perlu dikemukakan oleh setiap Negeri/Bahagian/Cawangan yang telah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) apabila selesai mengadakan mesyuarat tahunan.

Dokumen yang perlu dilampirkan bersama Borang 9 (Peraturan 10) ini ialah :

  • Borang 9 (Peraturan 10)
  • Minit mesyuarat semasa
  • Senarai AJK
  • Penyata Kewangan

Laporan Borang 9 (peraturan 10) ini perlu dikemukakan kepada Ibu Pejabat dalam tempoh 60 hari daripada tarikh ianya bersidang.

Setiap borang perlu ditandatangani asal oleh pemegang jawatan utama Negeri/Bahagian/Cawangan.

  • Muat Turun Borang 9
  • Muat Turun Minit Mesyuarat Persidangan (Terbaru)
  • Muat Turun Penyata Kewangan (Terbaru)
  • Muat Turun Senarai AJK (Terbaru)

UMNO - Sebuah Perjuangan

Sertai Keahlian UMNO

Sertai keahlian UMNO dan bersama-sama kita membina semula negara dari kerosakan yang telah dibawa oleh Pakatan Harapan. Katakan tidak kepada kerajaan sepenggal.